OBAVIJEST – Odvoz glomaznog otpada – lipanj 2024.

Termin za odvoz glomaznog otpada je 08.06.2024., subota.

Odlažite glomazni otpad do dana odvoza do 08:00 sati na ograđenoj površini pored kontejnera za miješani komunalni otpad.

Leave a Comment